Minä olen Miia, muutosagentti.

Tervetuloa Vaikuttamisen uuteen aikaan

Minä olen Miia Eskelinen-Fingerroos, Tulevaisuusorientoitunut vaikuttaja. Pidetään yhdessä yllä rohkeaa, osallistavaa keskustelua siitä, miten luoda paras mahdollinen Suomi 2.0 .

Uskomalla ihmisyyteen

mahdollistetaan enemmän kuin rajoitetaan!

Minä olen aikaansaava ja rohkea tekijä, joka ei pelkää monimutkaisiakaan haasteita tai väsy ison urakan edessä. Kilpailukyky, johtamisen uudet tuulet sekä osallistava keskustelu - näissä makaa kestävän yhteiskunnan avaimet monellakin tasolla.

Vaikuttamisen uusi aika

Me teemme työtä avoimemman ja osallistavamman päätöksenteon puolesta. Viestintä muuttuu ja tieto vapautuu – päätöksenteon tapojen pitää myös elää ajassa. Päätöksenteon taustojen avaaminen entistä laajemmin antaa äänestäjille mahdollisuuden arvioida yhteisömme tilaa entistä paremmin.

Kilpailukykyinen Suomi

Joustavampi ja tasa-arvoisempi työelämä, kilpailukykyinen verotuspohja sekä katse rohkeasti tulevaisuuden rakentamisessa – hyvinvointiyhteiskunnan takeet myös tulevaisuudessa.

Alueiden yhteistyö

Itä-Suomen kasvu ja kilpailukyky on turvattava vahvalla alueiden yhteistyöllä. Meidän on tarjottava laatua palveluissa ja mahdollisuuksia niin työ- kuin perhe-elämässä. Yhdessä olemme enemmän!

insert image

Tulevaisuuden puolella

Ilmastonmuutoksen torjunta, inhimillinen ja joustava koulutus, harrastusmahdollisuudet sekä laadukkaat perhepalvelut tekevät tulevaisuuden Suomesta houkuttelevan maan elää ja asua.

Mahdollisuuksien tasa-arvo

Jokaisella on oltava mahdollisuus vaikuttaa omaan tulevaisuuteensa. Tämä vaatii niin ennaltaehkäisevää tukea kuin joustavampaa työelämääkin.

Järkevää maahanmuuttoa

Tarvitsemme työperäistä maahanmuuttoa, osaajia jotka tuovat oman panoksensa yhteiskuntamme kilpailukyvyn edistämiseksi. Haluan edistää järkevää turvapaikkapolitiikkaa, jonka selkärankana on naisten tasa-arvoisen aseman takaaminen sekä yhteiskuntamme sääntöjen kunnioitus.

Miian arvot

Rohkeus

Maailma muuttuu nopeamin kuin koskaan aiemmin. Meillä on oltava rohkeutta katsoa asioita uudesta vinkkelistä ja mietittävä kestäviä ratkaisuja, joilla edistämme Suomen kilpailukykyä kansainvälisillä markkinoilla.

Mahdollisuuksien tasa-arvo

Yhteisö on tasan niin vahva kuin sen heikoin lenkki. Sama pätee yhteiskuntaan. Meidän on lisättävä jokaisen mahdollisuuksia vaikuttaa omaan tulevaisuuteensa.

Vapaus

Jokaisella on oltava vapaus toteuttaa itseään ja meidän on tuettava yksilöä tavoitteissaan. Vapaus tuo mukanaan vastuun, joka jokaisen on omista, vapaista valinnoistaan kannettava.