Työ on parasta kotouttamista

Maahanmuutosta puhuttaessa on huomioitava, että puhutaan liian monesti kahdesta asiasta yhtä aikaa. Työperäisestä ja humanitäärisestä maahanmuutosta.

Työperäistä maahanmuuttoa tulee lisätä, ja meidän on mahdollistettava yritysten kasvu helpottamalla ulkomaisten osaajien integroitumista sekä poistettava saatavauusharkinta. Tämä kirjoitus koskee humanitääristä maahanmuuttoa, josta minulta on paljon kyselty mielipidettä turuilla ja toreilla. Aiemmin kirjoitin naisten asemasta osana kotouttamista.

Apua tarjottava lähellä kriisiä

Tällä hetkellä pakolaiset tulevat Suomeen vaarallista reittiä, josta selviävät pääsääntöisesti vain ne, joilla on fyysisesti hyvä kunto ja/tai varaa maksaa salakuljettajille. Näin kriisin keskelle jäävät liian usein aidosti hädässä olevan naiset, lapset ja vanhukset. Tämän ongelman ratkaisisivat kustannustehokkaasti EU-rahoitteiset leirit, joita pystytettaisiin lähelle kriisialueita (Kuuntele vaikkapa Atte Kalevan kanssa tekemämme podcast täältä.) Leireille tulijat rekisteröidään ja siirretään hallitusti turvallisiin maihin kotouttamista varten. Tämä mahdollistaa perheiden yhdessä pysymisen (joka nykyisellään on hyvin hankalaa) ja maahan tulijoita voidaan paremmin vastaanottaa kotouttamistoimenpiteiden piiriin, sillä tulijat ovat tiedossa.

Mikäli ongelmia tai rikoksia vastaanottavassa yhteiskunnassa ilmenee, voidaan henkilöt palauttaa takaisin leireille oikeudenkäyntiä varten. Näin taataan kaikkien oikeusturva sekä kustannustehokas ja inhimillinen kohtelu jokaiselle tasa-arvoisesti, kunnioittaen yhteiskuntajärjestystä.

Leirit myös poistaisivat, tai ainakin merkittävästi vähentäisivät, pimeän liiketoiminnan, jota salakuljettajat häikäilemättömästi hallinnoivat.

Työ on parasta kotouttamista

Olen puhunut aiheesta useiden maahanmuuttajataustaisten henkilöiden kanssa ja viesti on selvä – me suomalaiset teemme itsellemme karhunpalveluksen ottaessamme ihmiset vastaan Suomeen ja antamalla heille vastikkeetonta toimeentuloa. Tämä on yksi syy, miksi vastikkeettoman sosiaaliturvan määrää tulee minimoida. Se passivoi.

Meidän on mahdollistettava maahan tulijoiden työllistyminen heti kun mahdollista heidän maahan saapumisensa jälkeen. Vaikka siitä työstä ei voitaisikaan maksaa täyttä hintaa, on tarjottava aktivointitoimenpiteitä. Tällä hetkellä iso osa ongelmista on arvioitu johtuvan toimettumuudesta, jota syntyy kun turvapaikanhakijat eristetään ja jätetään toimettomiksi. Työssä myös oppii kielen, yhteiskunnan tavat sekä työssä luo sosiaalisia verkostoja paremmin kuin missään kotouttamisohjelmassa.

Hallittu maahanmuutto ei ole mikään utopia, vaan mahdollista. Meidän on turha ajatella, että suljemme rajat ja silmämme hädältä. Mutta meidän on kunnioitettava omaa yhteiskuntaamme ja -rauhaamme. Tämän takia tarvitsemme kunnolliset mallit sille, miten ja mistä ihmisiä maahamme tulee.

Jaa kirjoitus:

leave a comment