Vaikuttamisen Uusi Aika

Vallan muodot ovat muuttuneet. Kilpailuareenat eivät ole enää samat kuin vain vaikka viisi vuotta sitten. Keskustelun foorumit ovat muuttuneet ja maailma pienentynyt. Yhteiskunnan haasteet ovat monella tapaa uusia.. Poliittisen päätöksenteon tapa on ajastaan jälkeen jäänyt ja osallistavampia päätöksenteon malleja on löydettävä, yhdessä. Asiantuntijuus on nostettava vahvemmin keskiöön. Vallan nykyiset rakenteet on uudistettava, yhteistyöllä.

Kilpailukykyinen Suomi

Suomi Oy Ab on 5,5 miljoonan asukkaan alue, jossa koulutustaso on yksi Euroopan korkeimmista. Meidän on tiivistettävä alueiden yhteistyötä, jotta maksimoimme yritystemme kilpailukyvyn. Osaajien houkutteleminen Suomeen on avaintekijä, jotta voimme kehittyä globaalissa liiketoiminnassa edelleen innovaatiotoimijoiden kärkikastissa. Joustavampi työelämä, joka mahdollistaa vanhempien tasapuolisen työssäkäynnin sekä työn maltillisempi verotus ovat keinoja kilpailukyvyn nostamiseen.

Inhimillinen koulutus

Lasten ja nuorten asiat ovat ennaltaehkäisevää toimintaa parhaimmillaan. Tulevaisuuden työelämä vaatii sosiaalisia taitoja sekä monisyistä ajattelua, inhimillistä otetta asioihin. Digitalisaatio sekä tulevaisuuden työelämä tulee ottaa huomioon koulutuspolkuja suunniteltaessa. Sosiaalisten taitojen merkitys kasvaa. Päivän on oltava muutakin, kuin selvitymistä liian suurissa yksiköissä, joissa yksilöity opetus jää puuttumaan. Osaaminen on Suomen ehdottomin kilpailuetu.

Kestävää ilmastopolitiikkaa

Meidän tulee investoida vahvasti kestäviin energiamuotoihin sekä tulevaisuuden energiaintensiivisempään ruoantuotantoon. Liikkumista raiteitse on edistettävä. On harkittava kulutuksen ohjailua verotuksella, kuten lentovero ja muovivero.

Järkevää maahanmuuttoa

On todennäköistä, että Suomeen kohdistuu lähitulevaisuudessa muuttopainetta maista, joissa liiallinen väestönkasvu, ilmasto-olosuhteet sekä sodat aiheuttavat kriisitilanteita. Kriisien keskellä olevia ihmisiä tulee auttaa ja tarjota turvapaikkoja niille, jotka sitä aidosti tarvitsevat. Meidän on taattava maahan saapuvien naisten tasa-arvoinen asema. Tämän lisäksi meidän tulee rohkaista työperäistä maahanmuuttoa työllistymisen esteitä karsimalla sekä lisäämällä Suomen houkuttelevuutta työtä ja hyvinvointia arvostavien ulkomaisten osaajien silmissä.

Eurooppalaista puolustusyhteistyötä

Nato-optio on edelleen säilytettävä, mutta liittymisen aika ei ole nyt. Meidän on edistettävä eurooppalaisen yhteisen puolustuksen edelleen kehittämistä sekä luotava hyvät kahdenväliset suhteet kumppaneihin. Yleinen asevelvollisuus tulee säilyttää ja siviilipalvelusta edelleen kehittää niin, että sen suorittaminen vastaa tarkoitustaan. Totaalikieltäytymisestä ei tule rankaista vankeudella.

insert image

YHTEISÖLLISYYS AVAIMENA AVOIMEMMALLE KESKUSTELUKULTTUURILLE

Miiasta sanottua

insert image

Miiasta on moneksi. Alla ajatuksia siitä, millainen tekijä Miia on arjessa.